අය වැය ලේඛනය නොවැම්බර් 12 පාර්ලිමේන්තුවට!

ලබන වසර (2022) සඳහා වන රජයේ අයවැය ලේඛනය පාර්ලිමේන්තුවට ලබන 12  වැනිදා ඉදිරිපත් කිරීමට නියමිතය.

අයවැය විසර්ජන පනත් කෙටුම්පත පාර්ලිමේන්තුවට ලබන සතියේදී ඉදිරිපත් කරන බව සභානායක දිනේෂ් ගුණවර්ධන මහතා පාර්ලිමේන්තු කටයුතු පිළිබඳ කාරක සභාවට ඉකුත්දා දැනුම් දුන්නේය.

එම පනත් කෙටුම්පතට ඇමැති මණ්ඩලයේ අනුමැතියද  පසුගියදා   හිමිවිය. 

 348 total views,  5 views today

What’s your Reaction?
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

Leave a Reply