පොල් නිෂ්පාදන අපනයනයෙන් කෝටි 12, 200ක ආදායමක්!

පොල් නිෂ්පාදන අපනයනයෙන් පසුගිය වසරෙහි මෙරටට ලැබුණු ආදායම රුපියල් කෝටි 12,200ක් බව වැවිලි අමාත්‍යාංශයේ අධ්‍යක්ෂ (සංවර්ධන) සුරේකා අත්තනායක මහත්මිය ඊයේ (1) පැවසුවාය.

පොල් කෙඳි ආශ්‍රිත නිෂ්පාදනවලින් රුපියල් කෝටි 3300ක ආදායමක් හා පොල් කටු ආශ්‍රිතව රුපියල් කෝටි 2000ක ආදායමක් ලැබෙන බවත් පොල් කෙදි නිෂ්පාදනවලින් ලැබෙන සමස්ත ආදායමෙන් රුපියල් කෝටි 2500ක්ම ලැබෙන්නේ කොහුවලින් සකස් කරන ලද මල් පෝච්චිවලින් බවත් කීවාය.

පොල් නිෂ්පාදන බහුතරයක් අපනයනය අරමුණු කර ගෙන කරන බව පැවසූ අත්තනායක මහත්මිය දේශීය වෙළෙඳපොළට පොල් කිරි නිෂ්පාදනය කරන බවත් පොල් කිරි භාවිතයට ලාංකේය සමාජය පුහුණු කිරීම මඟින් පොල් අපතේ යෑම වළක්වාගත හැකි බවත් පැවසුවාය. එයට හේතුව ලෙස ඇය පැවසුවේ පොල් ගෙඩියක් බිඳීමෙන් නිවෙසක පරිභෝජනයට ගනු ලබන ප්‍රමාණයට වඩා අපතේ යන ප්‍රමාණය වැඩි බවයි.

 430 total views,  10 views today

What’s your Reaction?
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

Leave a Reply