ඛණිජ ගවේෂණයේ හැරවුමක් 06 දා පාර්ලිමේන්තුවේදී!

ඛණිජ තෙල් සම්පත් පනත් කෙටුම්පත පිළිබඳ දෙවන වර කියවීමේ විවාදය බදාදා (06) පැවැත්වීමට නියමිත සභානායක, අධ්‍යාපන අමාත්‍ය දිනේෂ් ගුණවර්ධන මහතා පවසයි. බලශක්ති අමාත්‍ය නීතිඥ උදය ගම්මන්පිල මහතා විසින් ඉදිරිපත් කර ඇති මෙම පනත් කෙටුම්පත මඟින් ශ්‍රී ලංකාවේ දේශීය තෙල් හා වායු ගවේෂණ සහ නිෂ්පාදන කර්මාන්තය කාර්යක්ෂම ලෙස කළමණාකරණය කිරීම අර්ථ නිරූපනය කිරීම, නියමිත පරිදි සිදුවනු ඇත.

මෙම පනත් කෙටුම්පත අනුව “ශ්‍රී ලංකා ඛණිජ තෙල් සංවර්ධන අධිකාරිය” නමින් නියාමන අධිකාරියක් පිහිටුවන අතර විෂය භාර අමාත්‍යවරයා විසින් නම් කරනු ලබන එහි අධ්‍යක්ෂ මණ්ඩලයට අයත් සාමාජිකයන්ගේ සුදුසුකම් රෙගුලාසි මඟින් නිශ්චිත කර, ඒ සඳහා අමාත්‍ය මණ්ඩල අනුමැතිය ලබාගත යුතු බවටද ප්‍රතිපාදන සලසා ඇත.

එවැනි ප්‍රතිපාදනයක් සලසා ඇති ප්‍රථම පනත මෙය වෙයි. මෙම අධිකාරිය පිහිටුවීම මඟින් මෙරට ඛනිජ තෙල් කර්මාන්තයට ජාතික ප්‍රතිපත්තියක් සකස් කිරීමට මෙන්ම කර්මාන්තය නියාමනය, කළමනාකරණය සඳහා ශක්තිමත්- පාරදෘශ්‍ය කාර්යය පටිපාටියක් සකස් කිරීමට ප්‍රතිපාදන සැලසේ.

 395 total views,  10 views today

What’s your Reaction?
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

Leave a Reply