වරායේ සිරවූ අත්‍යවශ්‍ය ආහාර නිදහස් කරන්න ඩොලර් මිලියන 50ක්!

වරායේ සිර වී ඇති අත්‍යවශ්‍ය ආහාර ද්‍රව්‍ය සහිත බහාලුම් නිදහස් කර ගැනීම සඳහා රාජ්‍ය බැංකු දෙකකට ඩොලර් මිලියන 50ක මුදලක් නිදහස් කිරීමට ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව පියවර ගැනිණි.

මෙම ඩොලර් මිලියන 50 අදාළ රාජ්‍ය බැංකු දෙක හරහා ආනයනකරුවන්ට දීමට නියමිතය.

වරායේ සිර වී ඇති අත්‍යවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය මුදාහැරීමට තවත් මුදල් අවශ්‍ය නම් එවාත් ලබා දීමට ශ්‍රී ලංකා මහ බැකුව සුදානම් බව ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවේ අධිපති, අජිත් නිවාඩ් කබ්රාල් මහතා සඳහන් කළේය.

ඩොලර් හිඟය හේතුවෙන් අත්‍යවශ්‍ය ආහාර ද්‍රව්‍ය බහාලුම් 800ක් පමණ කොළඹ වරායේ සිර වී තිබෙන අතර, අගමැති මහින්ද රාජපක්ෂ මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් පැවැති ජීවන වියදම් කමිටුවේ දී මෙම ආහාර ද්‍රව්‍ය වහාම නිදහස් කරන්නැයි බලධාරීන්ට දැනුම් දුන්නේය. අත්‍යවශ්‍ය ආහාර ද්‍රව්‍ය අඩංගු කන්ටේනර් 800ක පමණ ප්‍රමාණය නිදහස් කරගැනීමට අවශ්‍ය ඩොලර් ප්‍රමාණය ඇතුළත් ලැයිස්තුවක් සකස් කර වෙළෙඳ ඇමැතිවරයාට භාර දී ඇත.

 386 total views,  5 views today

What’s your Reaction?
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

Leave a Reply