අද එන්නත්කරණය සිදු කරන මධ්‍යස්ථාන!

අද (30) දිවයින පුරා පිහිටි මධ්‍යස්ථාන 172දී කොවිඩ් මර්දන එන්නත්කරණ කටයුතු සිදුකෙරෙන බව සෞඛ්‍ය අමාත්‍යංශය පවසා සිටියි.

එම ලැයිස්තුව පහතින්

http://www.health.gov.lk/moh_final/english/news_read_more.php?id=977

 371 total views,  5 views today

What’s your Reaction?
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

Leave a Reply