ශ්‍රී ලංකා ජාතික ආරක්ෂක අධ්‍යයන ආයතනය (INSSSL) වසර 2016 දී පිහිටුවූ බව තමන් දන්නේ නැතැයි හිටපු පොලිස්පති පූජිත් ජයසුන්දර මහතා පාස්කු කොමිසම හමුවේ ඊයේ (01) පවසා තිබේ.

ජාතික ආරක්ෂාව පිළිබඳ ප්‍රතිපත්තියක් සකස් කළ බව ඔබ දන්නවාද යන්න පාස්කු කොමිසමේ සාමාජික විනිසුරුවරයකු විමසා සිටි අතර, ඒ බවද තමන් දැන නොසිටි බව ඒ මහතා පැවසීය.

ශ්‍රී ලංකා ජාතික ආරක්ෂක අධ්‍යයන ආයතනය (INSSSL) ජාතික ආරක්ෂාව වෙනුවෙන් පිහිටුවූ ආයතනයක් වන අතර පොලිස්පතිවරයා ලෙස පොලීසිය නියෝජනය කරමින් එයට සහභාගි වූයේ නැද්දැයි කොමිසම කළ විමසීමටද පිළිතුරු දෙමින් හිටපු පොලිස්පතිවරයා කියා සිටියේ තමාට සහභාගි වන ලෙස දැනුම් දීමක් නොලද බවයි.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here