රජය සහල් සමිති යෝජනා ප්‍රතික්ෂේප කරයි!

සහල්වලට සම්බන්ධ එක සමිතියක් යෝජනා කළ සහල් මිල රජයට පිළිගත නොහැකි බවත් රජය සද්භාවයෙන් පාරිභෝගිකයා සහ ගොවියා ආරක්‍ෂා කිරීමට උපරිම මිල ඉවත්කිරීම කිසියම් පාර්ශවයක් වැරදි ලෙස පාවිච්චි කරන්නේ නම් අනිවාර්යෙන්ම රජය ඊට මැදිහත් වන බවත් පාරිභෝගික ආරක්‍ෂණ රාජ්‍ය අමාත්‍ය ලසන්ත අලගියවන්න මහතා ‘ලංකාදීප’යට අද (28) පස්වරුවේ පැවසීය.

රජය ලබාදුන් නිදහස පාවිච්ච කර යම් පාර්ශවයක් සහල් මිල වැඩි කිරීමට කටයුතු කළ හොත් එයට මැදිහත් වීමට සිදුවන බව කී රාජ්‍ය අමාත්‍ය අලගිවන්න මහතා එක සමිතියක් ඉදිරිපත් කළ මිල රටේ සහල් මිල බවට පත්වීමට ඉඩ නොතබන බවත් සඳහන් කළේය.

එම සමිතිය නාඩු සහ කීරි සම්බා සඳහා ඉදිරිපත් කර ඇති මිල කෙසේවත් පිළිගත නොහැකි මෙන්ම සාධාරණ නොවන බවත් එක සමිතියක් එවැනි මිලක් තීරණය කරන්නේ නම් රජයක් සිටීමෙන් ඵලක් නොවන බවත් අමාත්‍යවරයා වැඩි දුරටත් පැවසීය.

 360 total views,  20 views today

What’s your Reaction?
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

Leave a Reply