ජාත්‍යන්තර අභ්‍යවකාශ මධ්‍යස්ථානයේ ඔක්සිජන් කාන්දුවක් සෙවීම සඳහා ගගනගාමීන් රාත්‍රිය පුරා අවදි වී සෝදිසි සිදුකරන බව කියයි.

කාර්ය මණ්ඩල සාමාජිකයින් සති කිහිපයක් පුරා මෙම ඔක්සිජන් කාන්දුව සිදුවන ප්‍රභවය සොයමින් සිට තිබුණත්, පසුගිය සඳුදා දිනයේ වායු කාන්දුවීමේ ප්‍රමාණය වර්ධනය වනවිට ඔවුන් එය සෙවීමේ සෝදිසි වැඩි කර තිබේ. ජාත්‍යන්තර අභ්‍යවකාශ මධ්‍යස්ථානයේ උෂ්ණත්ව වෙනසක් සිදුවීමත් සමග මෙසේ වායු කාන්දුවක් ඇති බවට ඔවුන් සැක පහළ කර ඇත.

පෘථිවියේ සිටින කණ්ඩායම් විසින් කරන ලද විශ්ලේෂණයන් මගින් රුසියානු මොඩියුලයක් තුළ ඇති ප්‍රධාන මෙහෙයුම් මැදිරියක මෙම කාන්දුව ඇති බව විශ්වාස කෙරෙයි. මෙම මොඩියුලය අභ්‍යවකාශ මධ්‍යස්ථානය සඳහා ජීවිත ආධාරක උපකරණ අඩංගු වන අතර කාර්ය මණ්ඩල සාමාජිකයන් දෙදෙනෙකු සඳහා වාසස්ථාන පවතී.

ඔක්සිජන් පිටවන නිශ්චිත ප්‍රදේශය නිශ්චය කර ගැනීම සඳහා වැඩිදුර විශ්ලේෂණයක් අවශ්‍ය බව නාසා ආයතනය කියයි. වර්තමාන කාන්දුවීම් අනුපාතය අනුව එය කාර්ය මණ්ඩලයට ක්ෂණික අනතුරක් නොවන බවත්, එය කාර්ය මණ්ඩලයේ අඛණ්ඩ දෛනික කටයුතුවල සුළු පසුබෑමකට හේතු වන බවත් නාසා ආයතනය වැඩිදුරටත් පවසයි.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here