ලංකාවේ පුනර්ජනනීය බලශක්තියට අකුල් හෙලන විදුලිබල මාෆියාව!

ඔබ අප සැමදෙනා පරිභෝජනය කරන විදුලිබලය උත්පාදනය කරනු ලබන්නේ ජලය, හිරු එළිය, ගල් අඟුරු, ඛණිජ තෙල්, ස්වභාවික වායු සහ සුළං ආදී ප්‍රභවයන් විදුලිබලාගාරවලදී විදුලිබලය බවට පරිවර්තනය කරමින්ය.
2030 වර්ෂය වන විට මෙරට බලශක්තියෙන් 70% ක් පුනර්ජනනීය බලශක්තිය වෙත යොමු වීමේ සැලසුමක් ඇති අතර එම ඉලක්කයට යාමට නම් ශ්‍රී ලංකාව වසරකට අවම වශයෙන් ඇමරිකානු ඩොලර් බිලියන 3 ක පමණ ආයෝජනයක් කිරීමට සිදු වේ.

ශ්‍රී ලංකාවේ බලශක්තිය
මුළු ශක්තිය : 41.83GWh
උපරිම ඉල්ලුම : 2483.36MW

බලශක්ති මුලාශ්‍ර වල දායකත්වය ( ගිවොපැ)
තාප ගල් අඟුරු- 18.06 GWh
ජල විදුලිය- 18.67 GWh
සුළඟ- 1.13 GWh
තාප තෙල්- 3.54 GWh

උත්පාදනය කළ විදුලිබලය (ගිවොපැ හා ප්‍රතිශතය )

ලංවිම තාපබල (ගල් අඟුරු)
18.06 GWh
43.18%
ලංවිම තාපබල (තෙල්)
3.52 GWh
8.41%
IPP (ස්වාධීන බලශක්ති නිෂ්පාදකයින්) – තාපබල (තෙල්)
0.02GWh
0.06%
ලක්ෂපාන සංකීර්ණය ජල විදුලිබල
4.19GWh
10.01%
මහවැලි සංකීර්ණය ජල විදුලිබල
11.68GWh
27.92%
සමනල වැව
0.96GWh
2.3%
කුකුලේ ගඟ
1.76GWh
4.2%
ලංවිම (කුඩා ජල විදුලි)
0.08GWh
0.19%
සුළං
1.13GWh
2.7%


පුනර්ජනනීය බලශක්තිය පිළිබඳ හැඳින්වීමක්

පුනර්ජනනීය බලශක්තිය යනු හිරු එළිය, සුළඟ, වර්ෂාව, උදම් රළ, භූ උෂ්ණත්වය ආදී, ස්වභාවික ප්‍රභවයන්ගෙන් ලැබෙන්නා වූ බලශක්තියයි. මෙම ප්‍රභවයන් භාවිත කිරීම හේතුවෙන් ක්ෂයවීමට ලක් නොවන්නේ ය. (ස්වභාවිකවම නැවත නැවතත් සපිරෙන)

ගෝලීය බලශක්ති පරිභෝජනයට 16%ක් පමණ බලශක්තිය සැපයෙනු ලැබෙන්නේ පුනර්ජනනීය බලශක්ති ප්‍රභවයන් භාවිතයෙන්ය. (කර්මාන්ත, ප්‍රවාහන, නිවාස, සේවා හා කෘෂිකාර්මික ආදී ක්ෂේත්‍ර සියල්ලම පාහේ ඇතුළත්වන) ඉන් 10%ක් පැමිණෙන්නේ සම්ප්‍රදායික ජෛව ස්කන්ධයන්ගෙන් වන අතර එය ප්‍රධාන වශයෙන් උණුසුම් කිරීම් සඳහා භාවිතා වේ. 3.4%ක ප්‍රමාණයක් ජල විදුලිය වන්නේය. ‘
නව පුනර්ජනනීය බලශක්ති (කුඩා ජල විදුලි, නව ජෛව ස්කන්ධ, සුළං, සූර්ය බලශක්තිය, භූ උෂ්නත්වය සහ ජෛව ඉන්ධන) 2.8% පමණ අගයක් ගනී. එමෙන්ම ඒවා ඉතා වේගයෙන් වර්ධනය වෙමින් පවතින්නේ ය. විදුලිබල ක්ෂේත්‍රයට පුනර්ජනනීය බලශක්ති ප්‍රභවයන්ගෙන් ලැබෙන දායකත්වය ගත් කල එය 19%ක් පමණ වේ. ගෝලීය විදුලිබල උත්පාදනයෙන් 16%ක් පමණ ජල විදුලි බලයෙන් ලැබෙන අතර, 3% අනෙකුත් පුනර්ජනනීය බලශක්ති ප්‍රභවයන්ගෙන් ලැබෙයි..

පුනර්ජනනීය බලශක්ති අවශ්‍යතාවය

ශ්‍රී ලංකාව අධික පිරිවැය සහිත විදුලි බල උත්පාදන ක්‍රම භාවිතයෙන් ක්‍රම ක්‍රමයෙන් ඉවත් වෙමින්, පරිසර හිතකාමී ලෙස අඩු පිරිවැය සහිත මුලාශ්‍ර වෙත පරිවර්තනය වෙමින් දිනෙන් දින ඉහල යන විදුලිය අවශ්‍යතාවය කිසිදු බාධාවකින් තොරව සැපයීමයි. ජනගහන වර්ධනය සමග වත්මන් බලශක්ති ඉල්ලුම වසර 20 කින් පමණ දෙගුණ වන බවට පුරෝකථනය කිරීමත් සමග, ශ්‍රී ලංකාව තිරසාර බලශක්ති ප්‍රභව අළුතෙන් ජාතික විදුලි බල පද්ධතියට එකතු කිරීම වැදගත් වනු ඇත.

ශ්‍රී ලංකාවේ ඩිසල් බලාගාර වලින් විදුලිය නිපදවීමේදී ඒකකයක් රුපියල් 28 ක් 30 ක් අතර පිරිවැයක් දැරීමට සිදු වන අතර LNG බලාගාරයකින් නිපදවන විදුලි ඒකකයක් සදහා වැය වන්නේ රුපියල් 16- 20 අතර ගණනක් වේ. එය සාමාන්‍යයෙන් ඩිසල් පිරිවැය හා සැලකීමේදී අඩක් පමණ වේ. ඩිසල් හා අනෙකුත් බලශක්ති ප්‍රභව නිසාවෙන් දළ වශයෙන් ඒකකයක පිරිවැය රුපියල් 23.70 ක් පමණ වන නිසාවෙන් මෙය අවම කර ගැනීම දීර්ඝකාලීනව රටකට වාසි වනු ඇත. ඩිසල් වලින් හැකිතාක් LNG විදුලිය සදහා මාරු වීම නිසාවෙන් දැනට රුපියල් 23.70 ක් පමණ වන ඒකක පිරිවැය තව දුරටත් අඩු කර ගැනීමට හැකියාව ලැබෙනු ඇත.

New Fortress Energy (NFE) සමාගම සමග ගිවිසුම් ගත වීමේදී WPCL ආයතනය සතු කොටස් 40 % ක් පවරන නමුදු එය වසර 15 කට පසු ලංකා විදුලි බල මණ්ඩලය වෙත කිසිදු මුදලක් නොගෙවා 100 % ක අයිතිය හිමි වීම විශේෂත්වයකි. මේ සදහා CEB ටෙන්ඩර් පටිපාටියට අනුව කැදවන ලද ටෙන්ඩරයේ පර්යන්තයේ ස්ථාවර ගාස්තුව USD 3.11/MM Btu වන අතර NFE සමාගමේ ස්ථාවර ගාස්තුව වුයේ USD 1.45/MM Btu වේ. CEB ටෙන්ඩරයේ සදහන් මිල දෙගුණයක් වූ අතර එයට වැඩ NFE ගාස්තුව භාගයකින් පමණ අඩු වේ. එම නිසාවෙන් CEB ලබන ලාභය වසරකට ඇමරිකානු ඩොලර් මිලියන 75 ක් පමණ වේ.

LNG බලාගාර සදහා විරුද්ධ වන්නේ ඇයි?

ශ්‍රී ලංකාව තුල නව පුනර්ජනනීය බලශක්තිය පිහිටු වීම සදහා විරුද්ධ වන්නේ කුමන පදනමකින්ද යන්න විචාරාත්මකව විමසීමද වැදගත් වනු ඇත.
1. පරිසරයට හානියක් හෝ පරිසර දුෂණයක් සිදු වන්නේ ද ? නැත.
2. ඩිසල් සදහා රුපියල් 30 ක් වැය වන විට LNG ඊට වඩා පිරිවැය වැඩි නිසාවෙන් ද ? නැත.
3. ස්වාභවික සම්පත් ක්ෂය වීම සිදු වනවාද ? නැත.
4. අනාගත විදුලි බල ඉල්ලුම සපුරාලීම සදහා LNG ප්‍රමාණවත් නොමැති ද ? නැත.
5. ගෝලීය වශයෙන් විදුලි බල නිෂ්පාදනය සදහා වෙනත් ප්‍රභව නිර්දේශ කර ඇති නිසා ද ? නැත.
6. LNG බලශක්තිය නිසා පෞද්ගලික ලාභ, කොමිස් ආදිය නොලැබෙන නිසා ද ? විය හැක.

LNG බලාගාර නිපදවීම මගින් යම් කෙනෙකුගේ අදායම් මාර්ග අහිමි වීමක්, කොමිස් මුදල් නොලැබිමක්, ලාභ නොලැබිමක් හෝ ව්‍යාපාර සදහා තර්ජනයක් ඇති වන්නේ නම් ඕනෑම පුද්ගලයෙක්, ආයතනයක්, නිලධාරීන්, දේශපාලන නියෝජිතයන් විරුද්ධ වීම සුලභ ව සිදු වන්නක්. ඔවුන් එවිට තම ව්‍යාපාර, කොමිස් දිගටම ලබා ගැනීම පිණිස ඕනෑම ක්‍රියාවක් කිරීමට පෙළබිමක් ඇති විය හැක. ඩොලර් මිලියන ගණන් වියදම් කරමින් මෙය රැක ගැනීම සදහා සටනක් ඇති කරනු ඇත. මහජනයා රවටමින් විශාල LNG බිල්ලෙක් මවනු ඇත.

ඩිසල් බලාගාර බොහොමයක් පෞද්ගලික අංශ සදහා අයිති වන අතර ඔවුන්ගේ පිරිවැයට වඩා LNG බලාගාරය මිල අඩු නිසා ඔවුන්ගේ ව්‍යාපාර කඩා වැටීමකට ලක්වනු නොවනු මානයි. ලංකාව තුල ක්‍රියාත්මක විදුලි බල මාෆියාව සැමවිටම සිදු කරන්නේ විදුලි බල හිඟයක්, අවශ්‍යතාවයක් නිර්මාණය කරමින් පෞද්ගලික බලාගාර වලින් වැඩි මිලට විදුලිය මිලට ගැනීමයි. මෙහිදී ඇතැම් දුෂිත නිලධාරීන් කොමිස් මුදල් වෙනුවෙන් මෙය ඉටු කිරීම සමස්ත විදුලි බල සේවකයින්ට ද කරන නිග්‍රහයක් වේ.

පසුගිය වසර කිහිපය තුළ මෙරට විදුලි බල නිෂ්පාදනය ප්‍රමාණවත් නොමැති බව ප්‍රකාශ කරමින් පාවෙන බලාගාර සහිත නැවක් ශ්‍රී ලංකාව ආසන්න මුහුදට ගෙන ඒමේ තැතක් වාර්තා විය.
( ‘සාධුකාරයක් දෙන්න පින්වතුනි.. විදුලි නැවක් එනවා..’ කෙස් කෙලින් කරවන නොවැරදුනු අනාවැකිය මෙන්න..
මේ පිළිබද Lanka C News වාර්තාව April 10, 2019 at 3:22 am | lanka C news – ) https://lankacnews.com/%e0%b7%83%e0%b7%8f%e0%b6%b0%e0%b7%94%e0%b6%9a%e0%b7%8f%e0%b6%bb%e0%b6%ba%e0%b6%9a%e0%b7%8a-%e0%b6%af%e0%b7%99%e0%b6%b1%e0%b7%8a%e0%b6%b1-%e0%b6%b4%e0%b7%92%e0%b6%b1%e0%b7%8a%e0%b7%80%e0%b6%ad/ )


මොහොතක් බුද්ධිමත් ව සිතන්න.. ඔබ දේශපාලන හා මාෆියාව ක්‍රියාත්මක කරන්නාවූ උගුල් වලට සැමදා රැවටෙනවාද යන්න? මෙරට ක්‍රියාත්මක සාධනීය කිසිදු ක්‍රියාකාරකමක්, ව්‍යපෘතියක් කිරීමට ඔවුන් ඉඩ නොදෙනු ඇත. උදාහරණයක් වශයෙන් රසායනික පොහොර තහනම් කිරීම සෞඛ්‍යාරක්ෂිත ක්‍රමය වන නමුත් රසායනික පොහොර මාෆියා කරුවන්ගේ රැවටිලි බස් වලට රැවටී වස අවශ්‍ය කියමින් උද්ඝෝෂණ සිදු කළ ආකාරය.. නමුත් ඔබ බුද්ධිමත් සිදු කළ යුතු වන්නේ රසායනික පොහොර වෙනුවෙන් විරුද්ධ වීම නොවේද ? වසර 72 ක පාලනයට දෙස් දෙවොල් තබන ජනතාවක් වශයෙන් අපි හිතට එකගව කල්පනා කර බලන්න ඔබත් මාෆියා කරුවන්ගේ රැවටීම් වලට අසු වී සාධනීය ව්‍යාපෘති වෙනුවෙන් කෙතරම් විරුද්ධ වී ඇත් යන්න.

ඔබගෙන් පසු අනාගතය භාර ගන්නා දුවා දරුවන් වෙනුවෙන් අප වටිනා ව්‍යාපෘති වෙනුවෙන් සහයෝගය දෙමු. අහිතකර ව්‍යාපෘති වෙනුවෙන් විරුද්ධ වෙමු…

 936 total views,  15 views today

What’s your Reaction?
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

Leave a Reply