කොවිඩ් මරණ 40%කින් අඩු වෙලා!

කොවිඩ් ආසාදිත මරණ සියයට 40කින් පමණ අඩු වී ඇති බව සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශයේ කොවිඩ් ප්‍රධාන සම්බන්ධීකාරක වෛද්‍ය අන්වර් හම්දානි මහතා ‘දිනමිණ’ට ඊයේ (24) පැවසුවේය.

සැප්තැම්බර් 17දා සිට 23 දා දක්වා සතිය තුළදී මරණ 631ක් වාර්තා වූ අතර, සැප්තැම්බර් 10 දා සිට 16 දා දක්වා සතිය තුළදී මරණ 936ක් වාර්තා වී තිබේ. සැප්තැම්බර් 17 සිට 23 දා දක්වා සහ සැප්තැම්බර් 10 සිට 16 දා දක්වා සති දෙක තුළ මරණ 305ක අඩුවක් සිදුව තිබේ. කොවිඩ් ආසාදිත මරණ වයස අවුරුදු 60ට වැඩි ජනගහනය අතර වැඩිවීමක් පැවති අතර එන්නත්කරණයේ සාර්ථකත්වය අනුව මරණවල අඩුවක් දක්නට ඇති බව සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය පවසයි. එන්නත්කරණයේ සාර්ථකත්වය නිසා ඉදිරි සතිවලදී තවදුරටත් මරණ සංඛ්‍යාවේ අඩුවක් දක්නට ලැබෙනු ඇතැයි සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය විශ්වාසය පළ කරයි.

කොවිඩ් මරණවල ක්‍රම ක්‍රමයෙන් අඩුවක් ඇති අතර, මේ වන විට සමස්ත මරණ 12,448ක් වාර්තා වී තිබේ.

කොවිඩ් මරණවල ක්‍රමික අඩුවීම සැප්තැම්බර් 10 දා 110 කි. 11 දා 157කි. 12 දා 146කි. 13 දා 135කි. 14 දා 136කි. 15 දා 132කි. 16 දා 118කි. 17 දා 121කි. 18 දා 84කි. 19 දා 103කි. 20 දා 93කි. 21දා 66කි. 22 දා 92කි. 23 දා 72කි.

සන්ධ්‍යා කරුණාරත්න

 544 total views,  10 views today

What’s your Reaction?
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

Leave a Reply