තේ අපනයනය සියයට 15 කින් ඉහළට!

පසුගිය වසරේ අගෝස්තු මාසයට සාපේක්ෂව මේ වසරේ තේ අපනයනය 15% කින් වර්ධනය වී ඇත. මෙරට තේ වැඩියෙන්ම මිලදී ගෙන ඇත්තේ ඉරාකයයි.

අගෝස්තු මාසයේ ලැබූ තේ අපනයන ආදායම ඩොලර් මිලියන 116කි.

පසුගිය මාස අට තුළ තේ අපනයනයෙන් උපයාගත් ආදායම ඩොලර් මිලියන 880කි. ඉරාකයට පසු ලංකා තේ වැඩියෙන්ම මිලදී ගෙන ඇත්තේ තුර්කිය හා රුසියාවයි.

 688 total views,  5 views today

What’s your Reaction?
+1
0
+1
1
+1
0
+1
1
+1
0
+1
0
+1
0

Leave a Reply