එක්සත් රාජධානිය, ශ්‍රී ලංකාව රතු ලැයිස්තුවෙන් ඉවත් කරයි!

එක්සත් රාජධානිය, ශ්‍රී ලංකාව රතු ලැයිස්තුවෙන් ඉවත් කිරීමට පියවර ගෙන ඇතැයි එරට ශ්‍රී ලංකා මහ කොමසාරිස් කාර්යාලය පවසයි.

බ්‍රිතාන්‍යයේ ශ්‍රී ලංකා මහ කොමසාරිස් කාර්යාලය පැවසුවේ, ශ්‍රී ලංකාව ඇතුළු රටවල් 7ක් එරට සංචාරක රතු ලැයිස්තුවෙන් ඉවත් කර ඇති බවය.

එය සැප්තැම්බර් 22 වන දා අලුයම 4 සිට බලාත්මකය.

ශ්‍රී ලංකාවේ සංචාරය කිරීමෙන් පසු යළි එක්සත් රාජධානියට පැමිණීමේදී නේවාසික නිරෝධායනය වීමකින් තොරව යළි එරටට පැමිණීමට  බ්‍රිතාන්‍ය ජාතිකයින්ට මෙමගින් අවස්ථාව හිමි වන බව ද බ්‍රිතාන්‍යයේ ශ්‍රී ලංකා මහ කොමසාරිස් කාර්යාලය පැවසීය.

 680 total views,  5 views today

What’s your Reaction?
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

Leave a Reply