ආනයනික කාබනික පොහොරවල අහිතකර ක්ෂුද්‍රජීවීන් නෑ!

රජය ආනයනය කරන කාබනික නයිට්‍රිජන් පොහොරවල මිනිසාට හෝ කිසිම ජීවියකුට අහිතකර ක්ෂුද්‍ර ජීවීන් නැතැයි විධිමත් පර්යේෂණ මගින් තහවුරු වී තිබෙන බව කෘෂිකර්ම අමාත්‍ය මහින්දානන්ද අලුත්ගමගේ මහතා පැවසීය.

අදාල කාබනික පොහොර වර්ග ආනයනය කරන්නේ අන්තර් ජාතික කාබනික පොහොර නිෂ්පාදනය සඳහා සහතික ලත් සමාගම්වලින් පමණක් බවද කෘෂිකර්ම අමාත්‍යාංශය පවසයි. ඒ එක් එක් පොහොර වර්ගය සඳහා ද අදාල  අන්තර් ජාතික කාබනික පොහොර නිෂ්පාදන සහතිකය පවා ලංකාවට ආනයනය කිරීමෙිදී පරීක්ෂා කරන බව කී කෘෂිකර්ම අමාත්‍යවරයා  පොහොර නිෂ්පාදන ක්‍රමවේදය තහවුරු කිරීම සඳහා ISO 17065 සහතික ලබා ඇති සමාගම් වලින් පමණක් මෙරටට පොහොර ආනයනය කරන බවද පවසයි.  

 367 total views,  10 views today

What’s your Reaction?
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

Leave a Reply