ලියාපදිංචි ජංගම දුරකතන පමණක් මිල දී ගන්නා ලෙස විදුලි සංදේශ නියාමන කොමිෂන් සභාව ජනතාවගෙන් ඉල්ලීමක් කරයි.  

එහි අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් ඕෂධ සේනානායක මහතා පැවසුවේ, අදින් පසු මිල දී ගන්නා ලියාපදිංචි නොකරන ලද ජංගම දුරකතනවල ඇතුළත් සිම්කාඩ් පත් අවලංගු කිරිමට පියවර ගන්නා බවය. 

කෙසේ වෙතත්, මේ වන විට භාවිත කරනු ලබන ජංගම දුරකතන සඳහා මෙය අදාළ නොවන බව විදුලි සංදේශ නියාමන කොමිෂන් සභාවේ අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් ඕෂධ සේනානායක මහතා පැවසීය. 

මිල දී ගන්නා ජංගම දුරකතන හා ඊට ඇතුළත් ස්ටිකරය නීත්‍යනුකූල ද යන්න පිළිබඳව සිය දුරකතනයේ අංක 15 කින් යුතු IMEI අංකය 1909යට කෙටි පණිවිඩයක් යොමු කිරීමෙන් තහවුරු කරගත හැකිය.