කාබනික පොහොර නිෂ්පාදනයට ව්‍යාපෘති 82ක්!

කාබනික පොහොර නිෂ්පාදනය හා ඝණ අපද්‍රව්‍ය කළමනාකරණ ව්‍යාපෘති 82 ක් පළාත් පාලන ආයතන මට්ටමින් ක්‍රියාත්මක කිරීමට පළාත් සභා සහ පළාත් පාලන කටයුතු රාජ්‍ය අමාත්‍යංශය පියවර ගෙන ඇත.

මේ සඳහා රුපියල් මිලියන 2770 ක් වැය කරන බව පළාත් සභා හා පළාත් පාලන කටයුතු රාජ්‍ය අමාත්‍ය රොෂාන් රණසිංහ මහතා ලංකාදීපයට පැවැසීය.

කාබනික පොහොර රට තුල නිපදවීමේ ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතාගේ සංකල්පයෙ අනුව ක්‍රියාත්මක වෙමින් මෙම ව්‍යාපෘති ක්‍රියාත්මක කරන බව ද හෙතෙම සඳහන් කලේය.

ඝණ අපද්‍රව්‍ය කළමනාකරණ අවශ්‍යතාවය යටතේ ක්‍රියාත්මක වැඩසටහන් මඟින් කව්ෂිමා කාබනික පොහොර නිෂ්පාදන ස්ථාන 09 ක් ස්ථාපනය කර ඇති අතර ඒවායෙහි තවදුරටත් අත්‍යවශ්‍ය වැඩිදියුණු කිරීම් සඳහා රුපියල් මිලියන 1980.00 ක් වැය කෙරෙන බවත් රුපියල් මිලියන 270 ක් වැය කරමින් කොම්පෝස්ට් අංගන 23 ක් ඉදි කිරීම හා නඩත්තු කිරීම සිදු කර ඇති බවත් රාජ්‍ය අමාත්‍යවරයා පැවැසීය.

මළ අපද්‍රව්‍ය ප්‍රතිචක්‍රීකරණ පද්ධති 07 ක් ද ස්ථාපනය කර ඇතැයි පැවසූ රණසිංහ මහතා ඒ සඳහා වැය කල මුදල රුපියල් මිලියන 200 ක් බවත් ගම සමඟ පිළිසඳරක් වැඩසටහනෙන් ඉදිරිපත් වු කසල කළමනාකරණ පිළිබඳ යෝජනා 16 ක් ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා රුපියල් මිලියන 140 ක් වැය කර ඇති බවත් කියා සිටියේය. .

ඊට අමතරව නගර ආශ්‍රිත මහජන වැසිකිලි පද්ධති, අපද්‍රව්‍ය හා මළඅපද්‍රව්‍ය ප්‍රතිචක්‍රිකරණ පද්ධති 27 ක් ඉදි කිරීම සඳහා තවත් රුපියල් මිලියන 180 ක් වැය කර ඇතැයි ද රාජ්‍ය අමාත්‍යවරයා පැවැසීය.

 478 total views,  5 views today

What’s your Reaction?
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

Leave a Reply