වසර කිහිපයකට පෙර ලෝකයට වුණු පොරොන්දුවක් ඉටු කිරීමට කැබිනට් මණ්ඩලය තීන්දු කරයි!

පුද්ගල නාශක බිම් බෝම්බ භාවිතය තහනම් කිරීමේ පනත් කෙටුම්පත රජයේ ගැසට් පත්‍රයේ පළ කිරීමටත් අනුමැතිය සඳහා පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කිරීමටත් අමාත්‍ය මණ්ඩල අනුමැතිය ලැබී තිබේ.

1997 සැප්තැම්බර් මස 18 දින ඔස්ලෝ නුවර පුද්ගල නාශක බිම් බෝම්බ අන්තර්ජාතික වශයෙන් තහනම් කිරීම පිළිබඳව පැවති රාජ්‍යය තාන්ත්‍රික සමුළුවේදී පුද්ගල නාශක බිම් බෝම්බ රැස්කිරීම, නිෂ්පාදනය හා භාරදීම තහනම් කිරීම සහ ඒවා විනාශ කිරීමේ සම්බන්ධයෙන් එකඟතාවකට එළඹ තිබේ. 

2017 වසරේ දෙසැම්බර් 13 දින ශ්‍රී ලංකාව ද එම සම්මුතියට එකඟතාව පළ කර ඇති අතර ඒ සඳහා නීති කෙටුම්පත් සම්පාදක විසින් සකස් කර ඇති පනත් කෙටුම්පත සඳහා නීතිපතිවරයාගේ නිෂ්කාශනය ලැබී ඇත.

ඒ අනුව, එම පනත් කෙටුම්පත රජයේ ගැසට් පත්‍රයේ පළ කිරීමටත් අනුමැතිය සඳහා පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කිරීමටත් අධිකරණ අමාත්‍යවරයා විසින් ඉදිරිපත් කරන ලද යෝජනාවට මෙලෙස අමාත්‍ය මණ්ඩල අනුමැතිය ලැබී

 847 total views,  10 views today

What’s your Reaction?
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

Leave a Reply