2017 වසරේ දී එංගලන්තයෙන් මෙරටට එවා තිබුණු කසල කන්ටේනර් 263 ක ප්‍රමාණයෙන් කසල කන්ටේනර් 21 ක් පසුගිය සෙනසුරාදා දිනයේ දී ආපසු එංගලන්තය බලා හරවා යැවූ බව රේගු අධිකාරී ලාල් වීරකෝන් මහතා පවසයි.