එන්නත් මාත්‍රා දෙකම ගත් මුළු සංඛ්‍යාව ලක්ෂ 88 ඉක්මවයි!

එන්නත් මාත්‍රා දෙකම ලැබූ සමස්ථ පුද්ගලයින් සංඛ්‍යාව ලක්ෂ 88 ඉක්මවා තිබෙනවා. වසංගත රෝග විද්‍යා අංශයේ දත්තවලට අනුව එම සංඛ්‍යාව අසූ අට ලක්ෂ 1,182 ක්.

මෙරට එන්නත්කරණයේ තවත් අදියරක් ආරම්භ කරමින් ඊයේ දිනයේ වයස අවුරුදු 20 ත් 30 ත් අතර කාණ්ඩයේ එන්නත්කිරීම ආරම්භ කළා. වයස අවුරුදු 18 ත් 30 ත් අතර කාණ්ඩයේ එන්නත්කිරීම ආරම්භ කළ බව සෞඛ්‍ය අමාත්‍යංශය ඊයේ දිනයේ පළමුව ප්‍රකාශ කළද පසුව එය නිවැරදි කරමින් පැවසුවේ වයස අවුරුදු 20 ත් 30 ත් අතර කාණ්ඩයේ එන්නත්කිරීම ආරම්භ කර ඇති බවයි.

 597 total views,  5 views today

What’s your Reaction?
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

Leave a Reply