චන්දිමාල් ජයසිංහගේ “රාජකීය උපන්දින සාදය” අද – අළුත්ම විලාසිතා බලන්න NoizeTV බලන්න…

චන්දිමාල් ජයසිංහ විසින් සිය උපන්දිනය වෙනුවෙන් පවත්වන “Royal Birthday Party 2020” අද දිනයේ පැවැත්වීමට සියලු කටයුතු සුදානම් අතර ඒ සියලු තොරතුරු හා අලුත්ම විලාසිතා කලින්ම දැනගන්න NoizeTV සමඟ එක්වන්න…

 567 total views,  5 views today

What’s your Reaction?
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

Leave a Reply