“වී කිලෝ ලක්ෂ 150 රාජසන්තකයි” – ජාවාරම්කරුවන්ගේ ගබඩා 30ක් සීල් තබයි!

ලියාපදිංචි මෝල් හිමියන් හා ගොවීන් නොවන වී තොග රැස්කරන අතරමැදි ජාවාරම්කරුවන් සොයා දින තුනක් පුරා පොළොන්නරුව ,අනුරාධපුරය ,අම්පාර සහ මඩකලපුව යන දිස්ත්‍රික්කයන්හි සිදුකරන ලද වැටලීම් වලදී වී කිලෝ ලක්ෂ 150 කට වැඩි ප්‍රමාණයක් පාරිභෝගික සේවා අධිකාරියේ බාරයට ගෙන ඇත.

වී තොග රැස්කර තිබූ අතරමැදි අනවසර ගබඩා 30 කට පමණ ද මුද්‍රා තබා ඇතැයි වෙළඳ අමාත්‍යාංශය සඳහන් කරයි.

 1,065 total views,  5 views today

What’s your Reaction?
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

Leave a Reply