හිටපු ජනාධිපති මෛත්රීපාල් සිරිසේන හා ඔහුගේ පෞද්ගලික ලේකම්වරයාට පාස්කු ප්‍රහාරය පිලිබඳ සොයා බලන ජනාධිපති කොමිසමෙන් විශේෂ නිවේදනයක් නිකුත් කර තිබෙනවා.

ඒ මේ වන විට ක්රියාත් මක පාස්කු ප්‍රහාරයට අදාළ විමර්ශන හා මෙම කොමිසම අන්තර්ගත කිසිඳු මාධ්‍ය ප්‍රකාශයක් හෝ මාධ්‍ය නිවේදනයක් නිකුත් නොකරන ලෙසයි.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here