පිංකැටේ කැඩූ පුද්ගලයාට ලැබුණු දඬුවම!

ජාඇළ ඒකල කාර්මික ජනපදයේ පිහිට විහාරස්ථානයක පිංකැටය කඩා මුදල් සොරා ගැනීමට පැමිණ සිටියදී පුද්ගලයෙකු අල්ලා ගැනීමට ප්‍රදේශවාසීන් සමත්වී ඇත. 

පොලීසිය පැමිණෙන තෙක් ඔහුව කණුවක ගැටගසා තිබුණි. 

ඔහු පැමිණ තිබුණේ ජාඇළ ඒකල කාර්මික ජනපදයේ මෛත්‍රී විහාරයේ පිංකැටයේ මුදල් සොරා ගැනීමටය.

 804 total views,  5 views today

What’s your Reaction?
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

Leave a Reply