ඔස්ට්‍රේලියාවේ ශ්‍රී ලාංකිකයන්ගෙන් ඉල්ලීමක්!

ඔස්ට්‍රේලියාවේ ජීවත්වෙන සියළුම දෑ හිතකාමී ශ්‍රී ලාංකිකයන්ගෙන් ඕස්ට්‍රේලියාවේ  සිංහල භාෂා  සන්නාමය  ශක්තිමත් කිරීම සදහා ඉල්ලීමක් කරනු ලැබේ. 

ඕස්ට්‍රේලියානු ජන සංගණනය අගෝස්තු 10 වැනිදා සිදු කෙරේ.

මෙයට  පෙර  පැවතී  සංගණනයේ දී  ශ්‍රී ලංකික  සම්භවයක්  සහිත  පිරිසගෙන් සියයට 29ක් ප්‍රකාශ කර ඇත්තේ  ඔවුන් ඉංග්‍රීසි  භාෂාව  භාවිතා  කරන බවයි. මෙයින්  බහුතරය  සිංහල ප්‍රජාවේ  සාමාජිකයන්ය. 

දැන හෝ නොදැන සිදුවූ  වරද  මෙවර නිවැරදි  කිරීමේ අරමුණින් සිංහල භාෂාව උගත් ඔබ  තම  නිවසේ  කතාබහ සිංහල හෝ  ඉංග්‍රීසි  භාෂාවට අමතරව සිංහල භාවිතා  කරන බව  සදහන් කරන්නැයි ඉල්ලීමක් කෙරේ.

ඕස්ට්‍රේලියාවේ  සිංහල භාෂා  සන්නාමය  ශක්තිමත් කිරීමට පහත දැක්වෙන ලින්ක් මඟින් සංගණනය සඳහා එක් විය හැකිය.

https://www.abs.gov.au/census
https://form.census.abs.gov.au/get-census-number

 1,916 total views,  5 views today

What’s your Reaction?
+1
0
+1
0
+1
0
+1
2
+1
0
+1
0
+1
0

Leave a Reply