රාජ්‍ය සේවයට අදාළ නව චක්‍රලේඛය නිකුත් කෙරේ – අවුරුද්දක් වයසැති දරුවන් සිටින රාජ්‍ය නිලධාරිනියන්ටත් සහනයක්!

රාජ්‍ය සේවකයින් සේවයට කැඳවීමට අදාළ නව චක්‍රලේඛය නිකුත් කර තිබෙනවා. ඒ රාජ්‍ය සේවා, පළාත් සභා හා පළාත් පාලන අමාත්‍යාංශයේ ලේකම් ජේ. ජේ. රත්නසිරි විසින්ය.

නව චක්‍රලේඛය අනුව රාජ්‍ය සේවයේ නියුතු ගැබිණි මව්වරුන් මෙන්ම වයස අවුරුදු 01 කට අඩු දරුවන් සිටින මව්වරුන්ට ද නිවසේ සිට රාජකාරි කිරිමට අවසර ලබාදී ඇත.

 563 total views,  5 views today

What’s your Reaction?
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

Leave a Reply