ගාල්ල කොග්ගල ප්‍රදේශයේ වෙළඳසැලක ගින්නක්! [VIDEO]

ගාල්ල කොග්ගල ප්‍රදේශයේ වෙළෙඳසලක හදිසි ගින්නක් ඇතිව තිබෙන අතර ගිනි නිවීමේ අංශ යුහුසුළුව එම ගින්න නිවමින් සිටින බව වාර්තා වනවා.

ඒ අවස්ථාවේ දර්ශන පහතින්….

 457 total views,  6 views today

What’s your Reaction?
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

Leave a Reply