කොතලාවල විශ්වවිද්‍යාලය සහ BCS ආයතනය අතර ගිවිසුමක් – කැබිනට් අනුමැතිය හිමිවෙයි!

ශ්‍රීමත් ජෝන් කොතලාවල ආරක්ෂක විශ්වවිද්‍යාලය සහ BCS තොරතුර තාක්ෂණ වරලත් ආයතනය අතර ආයතනික සාමාජිකත්ව ගිවිසුමක් අත්සන් කිරීම සඳහා කැබිනට් අනුමැතිය හිමිව තිබේ. මෙම යෝජනාව කැබිනට් මණ්ඩලයට ඉදිරිපත් කර තිබෙන්නේ ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා විසිනි.

බ්‍රිතාන්‍ය පරිගනක සංගමය ලෙස මීට පෙර හැඳින්වූ BCS තොරතුරු තාක්ෂණ වරලත් ආයතනය පරිගණකකරණය සම්බන්ධයෙන් සුදුසුකම් හා පළපුරුද්දක් සහිත පුද්ගලයින් වෘත්තීයමය සාමාජිකයන් වශයෙන් ලියාපදිංචි කරන ආයතනයකි.

එම ආයතනයේ සාමාජිකත්වය ලබා ගැනීම සඳහා අයදුම් කරනු ලබන පුද්ගලයන් ඇගයීම සම්බන්ධයෙන් වන කටයුතුවල නිරත වීම සඳහා කොතලාවල ආරක්ෂක විශ්ව විද්‍යාලය වෙත අනන්‍ය නොවන බලපත්‍රයක් ලබාදීමට BCS ආයතනය කැමැත්ත පළකර තිබෙනවා.

 892 total views,  5 views today

What’s your Reaction?
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

Leave a Reply