කෆීර් යානාවලට අමතර කොටස් ගැනීමේ ටෙන්ඩරය ගුවන් හමුදාව අත්හිටුවයි!

ඩොලර් සංචිත හිඟය මැද කෆීර් ප‍්‍රහාරක යානා සඳහා අමතර කොටස් පණිවුඩ පද්ධති සහ ඇන්ටෙනා මිලයට ගැනීම සඳහා කැඳවූ ටෙන්ඩර් ගුවන් හමුදාව විසින් වහාම අත්හිටුවා ඇත.

 987 total views,  5 views today

What’s your Reaction?
+1
0
+1
0
+1
0
+1
1
+1
0
+1
0
+1
0

Leave a Reply