ත්‍රිරෝද රථ අලංකරණයට හා වෙනත් රථ වාහන අලංකරණයට අවසර ලැබෙන කොටස් මෙන් ම අවසර නොලැබෙන කොටස් ප්‍රමාණයකුත් ඇති බව ප්‍රවාහන රාජ්‍ය අමාත්‍ය දිලුම් අමුණුගම මහතා පවසයි.

ඒ අනුව අවසර ලැබෙන කොටස් ප්‍රමාණය වැඩි නිසා තහනම් කොටස් පමණක් ඉදිරි සතිය තුළ ගැසට් නිවේදනයක් තුළින් ඉදිරිපත් කිරීමට බලාපොරොත්තු වන බවයි ඔහු වැඩිදුරටත් සඳහන් කළේ.

එලෙස තහනම් කර ඇති කොටස් සඳහා එක් ඛාණ්ඩයකට අයත් රථවහාන සඳහා අවසර දෙන බවත්, ඒ ක්‍රිඩා සමාජයක් ලෙස ලියාපදිංචි වු වාහනවලට පමණක් බවත් එම වාහන ඒ අලංකරණ කොටස් සඳහා විශේෂ අවසරයක් ලබා දෙන බවත් රාජ්‍ය අමාත්‍යවරයා තවදුරටත් සඳහන් කර සිටියා.