ගම්මන්පිලට එරෙහි විශ්වාසභංග යෝජනාව ගැන ඡන්ද විමසීම අද!

බලශක්ති අමාත්‍ය උදය ගම්මන්පිල මහතාට එරෙහිව විපක්ෂය ඉදිරිපත් කළ විශ්වාසභංග යෝජනාවේ දෙවන දින විවාදය අද (ජූලි 20) පාර්ලිමේන්තුවේ දී පැවත්වීමට නියමිතව තිබේ.

අදාළ යෝජනාවේ ඡන්ද විමසීම අද ප.ව. 5.30 පැවත් වීමට නියමිතය.

අද පාර්ලිමේන්තුව පෙ.ව 10.00 රැස්වන අතර පෙ.ව. 10.00 සිට පෙ.ව 11.00 දක්වා මන්ත්‍රීවරුන්ගේ වාචික පිළිතුරු අපේක්ෂා කරන ප්‍රශ්න සඳහා කාලය වෙන් කර ඇත.

පෙ.ව. 11.00 සිට ප.ව. 5.30 දක්වා උදය ගම්මන්පිල මහතාට එරෙහි විශ්වාසභංග යෝජනාවේ දෙවැනි දින විවාදය ආරම්භ වේ.

 323 total views,  10 views today

What’s your Reaction?
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

Leave a Reply