අධි එන්ජින් ධාරිතාව සහිත යතුරුපැදි ලියාපදිංචියට අවසර – අළුතින් ගෙන්වීම තහනම්!

එන්ජින් ධාරිතාව 450-1000 දක්වා ඇති යතුරුපැදි ආනයනය කිරීමට අවසර නොදීමට රජය තීරණය කර ඇත. එහෙත් මේ සම්බන්ධ කැබිනට් තීරණය ගැනීමට පෙර ආනයනය කළ යතුරුපැදි ලියාපදිංචි කිරීමට කටයුතු කරන බවයි වාහන නියාමන බස් රථ ප්‍රවාහන සේවා, දුම්රිය මැදිරි හා මෝටර් රථ කර්මාන්ත රාජ්‍ය ඇමැති දිලුම් අමුණුගම පවසන්නේ.

ඒ අනුව ලංකාවට ගෙන්වා ඇති එම යතුරුපැදි ලියාපදිංචි කිරීම රුපියල් ලක්ෂ අටක අධිභාරයක් යටතේ සිදුකිරීමට නියමිත බව සඳහන්.

www.newswire.lk

 1,053 total views,  5 views today

What’s your Reaction?
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
1

Leave a Reply