මාලදිවයින් රජය විසින් එරට රෝහල්වල වසරක කාලයක් කොන්ත‍්‍රාත් පදනමින් සේවය කිරීම සඳහා ශ‍්‍රී ලාංකීය වෛද්‍යවරුන් 132 දෙනකු හා ලියාපදිංචි හෙදියන් 80 දෙනකු ලබා දෙන ලෙස ශ‍්‍රී ලංකාවෙන් නිල වශයෙන් ඉල්ලීමක් කර තිබේ.
 
 මෙම ඉල්ලීම මෙරට විදේශ කටයුතු අමාත්‍යංශයේ දකුණු ආසියානු හා සාක් අංශයේ නියෝජ්‍ය අධ්‍යක්ෂිකා වත්සලා අමරසිංහ මහත්මිය විසින් සෞඛ්‍ය අමාත්‍යංශයේ අවධානයට යොමු කර තිබේ.
 
 ශ‍්‍රී ලංකාවේ මාලදිවයින් තානාපති කාර්යාලය හරහා මාලදිවයින් රජය විසින් කර ඇති මෙම ඉල්ලීමට අනුව කායික රෝග විශේෂඥ වෛද්‍යවරුන් 20 දෙනකු, වෛද්‍ය නිලධාරීන් 20 දෙනකු හා නිර්වින්දන රෝග විශේෂඥ වෛද්‍යවරුන් 15 දෙනකු ඇතුළු වෛද්‍යවරුන් 132 දෙනකු හා ලියාපදිංචි හෙදියන් 80 දෙනකු මාලදිවයිනේ ජාතික මට්ටමින් පවතින වෛද්‍යවරුන් හා හෙදියන්ගේ පුරප්පාඩු පිරවීම සඳහා වසරක කාලයකට ලබා දීමට අපේක්ෂා කෙරේ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here