මරණ දඩුවම නියමව සිට පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරයකු වශයෙන් දිවුරුම් දුන් ප්‍රේමලාල් ජයසේකර මහතා සම්බන්ධයෙන් පළමු වතාවට සිය අදහස් ප්‍රකාශ කිරීමට ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා පියවර ගත්තේය.

ඒ, අද (10) දින රාජ්‍ය අමාත්‍යවරුන්‌ සමග පැවැති රැස්වීමකදීය.

එහිදී ජනාධිපතිවරයා කියා සිටියේ ජයසේකර මහතා සම්බන්ධයෙන් කිසිදු බලපෑමක් කිරීමට තමන් හෝ අගමැතිවරයා හෝ ආණ්ඩුවේ කිසිවකුත් කටයුතු නොකළ බවකි.