කොවිඩ්-19 නිසා පළඳනු ලබන මුහුණු ආවරණ මඟින් දෙතොල් ආවරණය වන බැවින් මේ වසරේ ලිප්ස්ටික් අලෙවිය 17%කින් අඩු වී ඇතැයි ප්‍රංශයෙන් වාර්තා වේ.

පොදු ස්ථානවලදී මුව ආවරණ පැළඳීම අනිවාර්ය වූ ලොක්ඩවුන් කාලය තුළ එරට ලිප්ස්ටික් අලෙවිය 75% දක්වා පහළ වැටී තිබිණි.

තොල් වෙනුවට සිය දෑස් වඩාත් ආකර්ෂණීය අයුරින් හැඩ ගැන්වීමට ප්‍රංශයේ ළඳුන් පෙලඹී සිටින බව මේ සම්බන්ධයෙන් නීල්සන් සමාගම නිකුත් කළ දත්ත වාර්තාවේ වැඩිදුරටත් සඳහන්ය.

මේ හේතුවෙන් මස්කාරා, අයි ලයිනර්ස් සහ අයි ෂැඩෝස් වැනි නෙත් අඳුන් අලෙවිය වර්ධනය වී තිබේ. තොල් වෙනුවට ඇස්වලින් වැඩි අවධානයක් ඇද ගැනීමට හැකි බව බොහෝ ප්‍රංශ ළඳුන් පවසා ඇත.

මේ අතර මුහුණු ආවරණ දිගු වේලාවක් පැලඳ සිටීම නිසා එක්තරා කුරුලෑ විශේෂයක් හටගැනීම ගැනද ප්‍රංශ කාන්තාවෝ අසහනයට පත්ව සිටිති. මාස්ක් නිසා ඇති වන මෙම ඇක්නි විශේෂය ‘මාස්ක්නි’ (maskne) ලෙස හැඳින්වේ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here