ශ්‍රී ලංකික වෙළෙඳපොලේ ඇති විවිධ අහාර නිෂ්පාදන පිළිබඳව සොයා බැලීමේදී විවිධ අහාර ද්‍රව්‍ය වල පවතින පරිභෝජනයට නුසුදුසු කෘතීම වර්ණක රැසක් පිළිබඳව අපට දැනගන්නට ලැබුනා. බොහෝ විට එම නිෂ්පාදනයේ අසුරන වල මුද්‍රණය කොට ඇති අඩංගු ද්‍රව්‍ය පිළිබඳව කොටසේ ඒවා සඳහන් කර තිබෙනවා.

අනුමත වර්ණ කාරක ලෙස සඳහන් එම රසායන ද්‍රවය අතර E 122, E 110…. යනාදී විවිධ කේත අංක මඟින් ඒවා දක්වා තිබෙන අතර අප කල සොයා බැලීමේදී අනාවරණය වුයේ වෙළඳපොලේ පවතින පළතුරැ බීම, මුදවාපු කිරි වැනි ස්වභාවික යයි පවසන බොහෝ නිෂ්පාදන තුල පවා මෙම කෘත්‍රිම වර්ණක අන්තර්ගත බවයි.

මෙම වර්ණකාරක සිරුරට හිතකරද අහිතකරද යන බව විද්‍යාත්මකව හෝ සායනිකව මෙතෙක් ලංකාව තුල තහවුරු කොට නැතත් ශ්‍රී ලංකාව තුල ඒවා භාවිතයට අවසර ඇතැයි පාරිභෝගික සේවා අධිකාරියෙන් කල විමසීමකදී ඔවුන් පවසා සිටියා.

වෙළෙඳපොලේ පවතින මෙම වර්ණකාරක අඩංගු නිෂ්පාදන කිහිපයක් පහතින්…