පාඩු ලබන රජයේ ආයතනවල ලොකු පඩි ගන්න ලොක්කන්ට වැඩ වරදියි!

රාජ්‍ය සේවයේ සභාපතිවරු ඇතුළු ඉහළ නිලධාරීන්ගේ වැටුප අඩු කළ යුතු බවට ජනාධිපතිවරයා උපදෙස් දී ඇතත් තවමත් රජයේ ආයතන 25 ක ප්‍රධානීන් මාසිකව වැටුප් හා දීමනා ලෙස රුපියල් ලක්ෂ 7 සිට 25 දක්වා මුදලක් ලබන බව වාර්තා වෙනවා.

මෙවැනි වැටුප් හා දීමනා ලබා ගන්නා ප්‍රධානීන් සිටින ආයතන බොහොමයක් මේ වනවිට පාඩු ලබන මට්ටමේ ඒවා වීමද විශේෂත්වයක්. ඇතැම් ආයතන ප්‍රධානීන් නීත්‍යානුකූල නොවන ආකාරයට අධ්‍යක්ෂ මණ්ඩල අනුමැතිය පමණක් ලබා ගෙන සිය දීමනා වැඩිකර ගෙන ඇති බවද වාර්තා වෙනවා.

ඇමති කමිටුවක් මගින් මෑතක දී කරන ලද විමර්ශනයකදී ප්‍රධාන පෙළේ රාජ්‍ය ආයතනයක සභාපතිවරයෙකු වැටුප් සහ දීමනා ලෙස ලක්ෂ 22 ක් මාසිකව ලබන බව අනාවරණය වී තිබෙනවා. මේ තරම් විශාල ලෙස වැටුප් හා දීමනා වශයෙන් ලබමින් පාඩු පිට පවත්වාගෙන යන ආයතන පිළිබඳව ජනාධිපතිවරයාට වාර්තාවක් ලබා දීමට මෙම ඇමති කමිටුව සූදානම්න් සිටිනවා.

 587 total views,  5 views today

What’s your Reaction?
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

Leave a Reply