පාපන්දු පිටි 3500 ක විශාලත්වයෙන් යුතු සාන්ද්‍රිත සුර්ය බල ගොවිපල!

පාපන්දු පිටි 3500 ක විශාලත්වයෙන් යුතු සාන්ද්‍රිත සුර්ය බල ගොවිපල

එදිනෙදා ජීවිතයේදී විදුලිබලය අපට බොහෝ වැදගත් වෙනව,නමුත් ලෝකයේ ඉල්ලුමට සරිලන දාරිතාවක් නිපදවීමට  බොහෝ රටවල් අසමත්ව ඇත,මොරොක්කෝව ලෝකයේ විශාලතම සාන්ද්‍රිත සුර්ය බල ගොවිපල පිහිටි රට බවත් මේ වන විට පුනර්ජනනීය බල ශක්තියෙන් ලොව ප්‍රමුඛයා වීමට අපේක්ශා කරන බවත්..

මේ ඔබ දකින්නේ සහරාවට පිවිසෙන ස්ථානයේ පිහිටා ඇති පාපන්දු පිටි 3500 ක විශාලත්වයෙන් යුතු විශාලතම සංකීර්ණයක් ය.මේමගින් මෙගාවොට් 580 ක් නිපදවන අතර ලෝකය ටොන් 760000 කාබන් විමෝචනයෙන් බේරා ගන්නා තැනක් ය.

 907 total views,  10 views today

What’s your Reaction?
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

Leave a Reply