වෛද්‍යවරුන්ගේ විශ්‍රාමික වයස දීර්ඝ කරයි!

වෛද්‍යවරුන් විශ්‍රාම ගැන්වෙන වයස් සීමාව 63 දක්වා දීර්ඝ කිරීමට රජය තීරණය කර ඇත. මෙයට අදාළ ගැසට් නිවේදනය රාජ්‍ය පරිපාලන අමාත්‍යාංශය විසින් ඊයේ  නිකුත් කෙරිණ. 

 737 total views,  25 views today

What’s your Reaction?
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

Leave a Reply