ලංවිම පාඩුව කෝටි 3,500කින් අඩු කළා!

යහපාලන ආණ්ඩුව යටතේ ලංකා විදුලි බලමණ්ඩලය රුපියල් කෝටි 9,700 ක පාඩුවක් ලැබූ අතර, වත්මන් පාලනය යටතේ එම පාඩුව රුපියල් කෝටි 6,200 දක්වා රුපියල් කෝටි 3,500 කින් අඩු කර ගෙන ඇතැයි ලංවිම සභාපති ඉංජිනේරු විජිත හේරත් මහතා පැවසීය.

දැනට මණ්ඩලය ලබන රුපියල් කෝටි 6,200 තුළ පාරිභෝගිකයන්ට දෙන රුපියල් කෝටි 600ක විදුලි සහනාධාර මුදල අඩු වූ පසු ආයතනයේ සැබෑ පාඩුව රුපියල් කෝටි 5,600ක් යැයිද ඒ මහතා කීය. මේ පාඩුව වන්නේද වැඩි මිලට විදුලි ඒකක මිලදී ගෙන අඩු මිලට පාරිභෝගිකයන්ට විකිණීමට සිදු වී තිබෙන නිසා යැයිද ඒ මහතා කීය. අඩු ආදායම් ලබන හා අනෙකුත් සියලු පාරිභෝගිකයන් වෙනුවෙන් රුපියල් කෝටි 600ක සහනාධාරයක් දෙන බැවින් ලංවිම ලබන සැබෑ පාඩුව රුපියල් කෝටි 5,600ක් යැයිද ඒ මහතා සඳහන් කළේය.

 580 total views,  5 views today

What’s your Reaction?
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

Leave a Reply