සැප්තැම්බර් අවසාන වනවිට 60%කට කොවිඩ් එන්නත දෙන්න රජය සුදානම්!

මේ වනවිට මෙරට ජනතාවගෙන් මිලියන 3කට පමණ කොවිඩ් එන්නත් ලබාදී අවසාන බව ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා පවසනවා. ජාතිය අමතා විශේෂ ප්‍රකාශයක් කරමින් ජනාධිපතිවරයා කියා සිටින්නේ ඉදිරි මාස වලදී මෙරටට ලැබෙන එන්නත් තොග සමඟ සැප්තැම්බර් අවසාන වනවිට මෙරට ජනගහනයෙන් මිලියන 13කට කොවින් එන්නත ලබාදීමට හැකිවනු ඇතිබවයි.

ජුලි මාසයේ සයිනොෆාම් මිලියන 4ක්, සිනොවැක් මිලියන 2.5ක්, ස්පුට්නික් මිලියන 2ක් සමඟ එන්නත් මිලියන 8.5ක් ලැබීමට නියමිත අතර අගෝස්තු මාසයේ සයිනොෆාම් මිලියන 5ක්, සිනොවැක් මිලියන 2.5ක්, ස්පුට්නික් මිලියන 2ක් සමඟ එන්නත් මිලියන 9.5ක් සහ සැප්තැම්බර් මාසයේ ලැබෙන සයිනොෆාම් මිලියන 3 සමඟ සැප්තැම්බර් මාසය අවසාන වනවිට මිලියන 13ක ජනතාවක් කොවිඩ් ප්‍රතිෂක්තියෙන් සන්නද්ධ කරන්නට රජය කටයුතු යොදා ඇත.

ඒ අනුව මෙරට සම්පුර්ණ ජනගහනයෙන් 60%ක් එන්නත් කිරීමට සැප්තැම්බර් මාසය අවසාන වනවිට අවස්තාව හිමිවනු ඇත.

 706 total views,  5 views today

What’s your Reaction?
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

Leave a Reply