පාසැල් සිසුන්ට ටැබ් යන්ත්‍ර ළඟදීම!

අධ්‍යපන අමාත්‍යාංශයේ ‘ඊ තක්සලාව’ වැඩසටහන් සමඟ එක්වෙමින් සහනදායක ක්‍රමයකට ටැබ් යන්ත්‍ර ලබා දීමට ලගදීම කටයුතු ආරම්භ තරුණ හා ක්‍රීඩා කටයුතු අමාත්‍ය නාමල් රාජපක්ෂ මහතා සඳහන් කරයි.

වැඩි දුරටත් නාමල් මහතා සඳහන් කර සිටියේ බෙදා දීමට නියමිත ටැබ් යන්ත්‍ර එකලස් කර නිෂ්පාදනය කරන්නේ මෙරට නිසා තවත් පිරිසකට රැකියා අවස්ථා හිමි වන බවද ග්‍රාමීය ප්‍රදේශවල දිළිඳු පාසැල් දරුවන්ට මෙම ටැබ් යන්ත්‍ර ප්‍රදානයක් ලෙස ලබාදීමට සැලසුම් කර ඇති බවයි.

 781 total views,  10 views today

What’s your Reaction?
+1
1
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

Leave a Reply