ලංකාගම ලෝකයට සම්බන්ධ වෙයි – තමන්ට ලැබුණු අන්තර්ජාල පහසුකම ගැන ගම්මු කියන කතාව…[VIDEO]

දෙනියාය ලංකාගම ප්‍රදේශයට අඩුපාඩුවක්ව පැවති ජංගම දුරකථන ආවරණ පහසුකම් සමඟින් අධිවේගී අන්තර්ජාල පහසුකම් ලබාදීමට ඩයලොග් සමාගම ඊයේ දිනයේදී සමත් වූ අතර ඒ පිළිබඳව ලංකාගම විදුහලේ විදුහල්පතිතුමා ඇතුළු ගම්වාසී තරුණයින් අදහස් දක්වමින් සිය සතුට පලකරනු ලැබුවේ මේ අයුරින්…

පසුගිය අගෝස්තු 28 වනදා ලංකාගම ප්‍රදේශයේ ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා විශේෂ සංචාරයා නිරත වුයේ මතභේධයට තුඩුදුන් ලංකාගම – නෙළුව මාර්ගයේ සංවර්ධන කටයුතු සොයා බැලීමටයි. එහිදී පරිසරය ආරක්ෂා වන අයුරින් මාර්ගය ඉදිකරදීමට ගම්වාසීන්ට පොරොන්දු වූ ජානාධිපතිවරයා ගම්වාසීන්ට ඇති ගැටළු පිළිබඳව විමසීමේදී ඔවුන් කියා සිටියේ දුරකථන සම්බන්ධතා සඳහා ආවරණ (Network Coverage) නැතිවීම ප්‍රධානතම අඩුපාඩුවක් බවයි.

එයට වහාම පියවර ගනිමින් ජනාධිපතිවරයා දුරකථන සමාගම් වෙත උපදෙස් ලබා දුන්නේ කඩිනමින් ගම්මානයට අවශ්‍ය දුරකථන හා අන්තර්ජාල පහසුකම් ලබාදීමට කටයුතු කරන ලෙසයි. මේ අනුව ක්‍රියාත්මක වූ ඩයලොග් සමාගම අද දිනයේ ලංකාගම ආවරණය කරනු ලැබූ බවයි අප වෙත වාර්තා වන්නේ.

ඒ සම්බන්ධ චයරුප පහතින්…

ජනාධිපතිතුමා ගම්වාසීන්ගේ ගැටළු වලට සවන් දෙමින් ඒවාට විසඳූම් ලබා දෙන ලෙසට උපදෙස් ලබා දුන් අයුරු පහතින්…

https://www.facebook.com/plugins/video.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fgotabayar%2Fvideos%2F327573198294722%2F&show_text=0&width=476https://www.facebook.com/v8.0/plugins/post.php?app_id=&channel=https%3A%2F%2Fstaticxx.facebook.com%2Fx%2Fconnect%2Fxd_arbiter%2F%3Fversion%3D46%23cb%3Df2a42d7d1fbc66c%26domain%3Dwww.colombotribune.com%26origin%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.colombotribune.com%252Ff388921a999aec8%26relation%3Dparent.parent&container_width=0&href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fgotabayar%2Fposts%2F1698023667029608&locale=en_US&sdk=joey&width=640

 440 total views,  5 views today

What’s your Reaction?
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

Leave a Reply