ආනයනය කෙරෙන නිමි ඇඳුම් හා රෙදි කිලෝවක් සඳහා ඇමරිකානු ඩොලරයක සෙස් බද්දක් අය කිරීමට බතික්, අත් යන්ත්‍ර හා දේශීය ඇඟලුම් අමාත්‍යාංශය තීරණය කර ඇත.

ක්ෂේත්‍රයේ සියලු දෙනා අමාත්‍යාංශයේ ලියාපදිංචි කර නිෂ්පාදන කටයුතු සඳහා අවශ්‍ය සියලු සහයෝගය ලබා දීමට ද තීරණය කර තිබේ. මේ වන විට අත්යන්ත්‍ර පේෂකර්ම නිෂ්පාදනය කරන්නන් 20279ක් ද බලවේග යන්ත්‍ර හිමියන් 380 ක් සහ 480 දෙනෙක් නූල් ආනයනය කරන බවට ද තොරතුරු අමාත්‍යාංශය සතුව පවතී. නමුත් තවත් පිරිසක් අමාත්‍යාංශයේ ලියාපදිංචි නොවී සිටින බවත් අනාවරණය වී තිබේ. එලෙස සිටින පිරිස් හඳුනාගැනීමේ කඩිනම් වැඩපිළිවෙළක් ආරම්භ කෙරෙන අතර ඒ සඳහා නව වෙබ් අඩවියක් නිර්මාණය කිරීමට ද නියමිත ය.

තවද මෝස්තර මධ්‍යස්ථානය නව තාක්ෂණයෙන් යුත් ස්ථානයක් බවට පත් කිරීම සඳහා අවශ්‍ය පියවර ගැනීමටත් ඒ මගින් නව මෝස්තර එළිදැක්වීමටත් අමාත්‍යාංශය තීරණය කර ඇත. මෙම ක්ෂේත්‍රය සඳහා දශක තුනකට ආසන්න කාලයක් තිස්සේ අවශ්‍ය තරම් ප්‍රතිපාදන ලබා දී නොමැති බවත් හෙළි වී තිබේ.

ඉදිරියේදී පාසල්,ත්‍රිවිධ හමුදා මෙන් ම සෞඛ්‍ය ක්‍ෂේත්‍රයේ කාර්ය මණ්ඩල සඳහා අවශ්‍ය කරන නිල ඇඳුම් රෙදිද මෙරට නිෂ්පාදනය කිරීමේ වැඩපිළිවෙළක් ආරම්භ කිරීමටත් තීරණය කර ඇත.

දේශීය කර්මාන්තකරුවන් නගා සිටුවීමේ අරමුණින් මෙම තීරණ ගෙන ඇත්තේ පළාත් පේෂකර්ම අධ්‍යක්ෂවරුන් ඇතුළු ​ක්ෂේත්‍රයේ නිලධාරීන්ගේ සහභාගීත්වයෙන් අමාත්‍යාංංශයේ පැවති සාකච්ඡාවක දීය. ඇමැති දයාසිරි ජයසේකරගේ ප්‍රධානත්වයෙන් පැවති මෙම සාකච්ඡාවේ දී තවදුරටත් තීරණය කර ඇත්තේ මෙම ක්‍රියාමාර්ග සඳහා ප්‍රමාණවත් ලෙස ප්‍රතිපාදන ද වෙන් කිරීමටය. දේශීය කර්මාන්ත නගා සිටුවීමේ ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂගේ පස්වස් වැඩපිළිවෙළ යටතේ අමාත්‍යාංශය මෙම පියවරයන් ක්‍රියාත්මක කරයි.

නිලන්ත මදුරාවල