අළුත බැඳපු ජෝඩුව පින් අතේ වැඩක…

සංගීත ශිල්පී Fill T ගේ උපන් දිනය අද දිනට යෙදී තිබු අතර එය සමරමින් සිය අළුත බැඳපු මනාලිය වූ හසිනි සමඟ ළමා නිවාසයක දරුවන් වෙනුවෙන් කෑම වේලක් ලබාදීමට කටයුතු සුදානම් කර තිබුණා.

ඒ අවස්ථාවේ ලබාගත් චායරුප කිහිපයක් අපවෙත ලැබී තිබෙන අතර ඒවා පහතින්…

 916 total views,  5 views today

What’s your Reaction?
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

Leave a Reply