අම්ල වැසි පි‍ළිබ‍ද කිසිදු නිවේදනයක් නිකුත් කර නෑ!

කාලගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව අම්ල වැසි පි‍ළිබ‍ද කිසිදු නිවේදනයක් නිකුත් කර නොමැති බව එම දෙපාර්තමේන්තුව මහජනතාවට විශේෂ නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් සදහන් කරයි. 

 444 total views,  5 views today

What’s your Reaction?
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

Leave a Reply