රාජ්‍ය ආයතනවලට අයත් නිසි පරිදි නඩත්තු නොකිරීමෙන් දැනට භාවිතයට ගත නොහැකි තත්ත්වයේ පවතින වාහන 4116ක් පලදායි ලෙස අලුත්වැඩියා කර ප්‍රමාණවත් වාහන නොමැති රාජ්‍ය ආයතන වෙත ලබාදීමට රජය තීරණය කර තිබේ.

පසුගිය අගෝස්තු මස 31 වැනිදා දක්වා සිදුකළ නිරීක්ෂණයන් මත රාජ්‍ය ආයතන තුළ වාහන 4116ක් අලුත්වැඩියා කර භාවිතයට ගත හැකි මට්ටමේ පවතින බවත් වාහන 5588ක් අපහරණය කිරීමට සුදුසු වාහන ලෙසට හඳුනාගෙන ඇති බවද පැවැසේ.

මේ අනුව අදාළ ආයතනවලට වාහන නඩත්තු කිරීමට ප්‍රතිපාදන නොමැති නම් ජාතික අය වැය දෙපාර්තමේන්තුව මඟින් ප්‍රතිපාදන සලසා දීමටත්, අලුත්වැඩියා කළ නොහැකි වාහන විධිමත්ව අපහරණය කිරීමටත් තීරණය කර ඇත.

මුදල් අමාත්‍ය අග්‍රාමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා විසින් මේ සම්බන්ධයෙන් වන යෝජනාව කැබිනට් මණ්ඩලයට ඉදිරිපත් කර ඇති අතර ඒ සඳහා කැබිනට් අනුමැතියද හිමිවී ඇතැයි සම කැබිනට් ප්‍රකාශක අමාත්‍ය උදය ගම්මන්පිල මහතා ජනමාධ්‍ය අමාත්‍යාංශයේ පැවැති කැබිනට් තීරණ දැනුම් දීමේ මාධ්‍ය හමුවේදී පැවැසීය.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here