මෙරට ජනගහනයෙන් පුද්ගලයන් 1,541,734කට එන්නතේ පළමු මාත්‍රාව ලබා දීලා

කොවිඩ්-19 ප්‍රතිශක්තිකරණ වැඩසටහන යටතේ මෙරට ජනගහනයෙන් පුද්ගලයන් 1,541,734ක් පළමු මාත්‍රාවෙන් එන්නත්කරණයට ලක් කර ඇති බව වසංගත රෝග විද්‍යා අංශය ප්‍රකාශ කරයි.

එන්නත්කරණයට ලක් කළ සමස්ත සංඛ්‍යාවෙන් 925,242 ක් කොවිෂීල්ඩ් පළමු මාත්‍රාවෙන් එන්නත් කර ඇති බවත් එහි දෙවැනි මාත්‍රාවෙන් 343,805ක් එන්නත්කරණයට ලක් කර ඇති බවත් එම අංශය සඳහන් කරයි.

සයනොෆාම් එන්නතේ පළමු මාත්‍රාවෙන් මේ වන විට පුද්ගලයන් 601,508ක් එන්නත්කරණයට ලක් කර ඇතැයි ද, ස්පුට්නක් එන්නතේ පළමු මාත්‍රාවෙන් 14,9846ක් එන්නත්කරණයට ලක් කර ඇතැයි ද එම අංශය පවසයි.

කොවිඩ් මර්දන එන්නත්කරණය මහනුවර, කුරුණෑගල, යාපනය දස්ත්‍රක්කවලට ද මේ වන විට ව්‍යාප්ත කර තිබේ.

 328 total views,  5 views today

What’s your Reaction?
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

Leave a Reply