රැකියා විරහිත උපාධිධාරීන් 50177 දෙනෙකුට රැකියා සඳහා පත්වීම් ප්‍රධානය කිරීම පසුගියදා ජනාධිපති ලේකම් කාර්යාලයේදී සිදුවූ අතර එහි රැස්ව සිටි රැකියා ලාභින් හා අනෙකුත් පුද්ගලයින් අමතා කල කතාවේදී ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා රජයේ නිපධාරීන්ගේ යුතුකම් හා වගකීම් මතක් කරදෙමින් කියා සිටියේ රාජ්‍ය සේවකයන්ගේ වගකීම රටේ දුප්පත්කම තුරන් කිරීම බවයි.

රජයේ සේවකයින් සියලුදෙනාට පඩි ගෙවන්නේ මේ රටේ අහිංසක ගොවි ජනයා ධීවරයා වැනි දුප්පත් ජනතාව වන බැවින් ඒබව සිතේ තබාගෙන ඔවුනට සේවය කිරීම රාජ්‍ය සේවකයාගේ වගකීම බවද වැඩිදුරටත් ජනාධිපතිවරයා කියා සිටි අතර එතුමන් කල සම්පුර්ණ ප්‍රකාශය පහතින්…

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here