වාහන හා පුද්ගලයින් පරීක්ෂා කිරීම ගැන පොලිස්පතිගෙන් පොලිස් නිලධාරීන්ට විශේෂ දැනුම් දිමක්!

වාහන සහ පුද්ගලයින් පරීක්ෂා කිරීමේදී ජනතාව අපහසුතාවයට පත් වන ආකාරයෙන් කටයුතු කිරීමෙන් වළකින ලෙස පොලිස්පතිවරයා සියලු පොලිස් නිලධාරීන්ට දැනුම් දී තිබෙනවා. ඒ, සංචරණ සීමා පනවා ඇති අවස්ථාවේ මාර්ග බාධක රාජකාරීවලදී පොලිස් නිලධාරීන් විසින් වාහන සහ පුද්ගලයින් පරීක්ෂා කිරීමේදී ජනතාව අපහසුතාවයට පත්වන ආකාරයෙන් පරිභව කිරීම් ද සිදුවන බවට පළවූ වාර්තා ද සැලකිල්ලට ගනිමින්.

වාහන සහ පුද්ගලයින් පරීක්ෂා කිරීම සිදුකළ යුතු නමුත්, ජනතාව වෙත පරිභව කිරීම් හෝ ඔවුන් අපහසුතාවට පත්වන ආකාරයට ක්‍රියාකිරීම වහාම නතර කරන්නැයි පොලිස්පතිවරයා දැනුම් දී තිබෙනවා.

වෛද්‍ය රසායනාගාර විද්‍යාඥ වෘත්තීයවේදීන්ගේ ආයතනයේ සභාපති රවී කුමුදේෂ් ද මීට පෙර ප්‍රකාශ කළේ රාජකාරී හැඳුනුම්පත සහිත සෞඛ්‍ය නිලධාරීන් පවා මාර්ග බාධකවල පරීක්ෂා කිරීම්වලදී විවිධ ප්‍රශ්නවලට මුහුණපාන බවයි.

 527 total views,  10 views today

What’s your Reaction?
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

Leave a Reply