රුපියල් කෝටි 18කට ආසන්න බදු මුදලක් ගෙවීම් පැහැර හැරීමේ සිද්ධියක් සම්බන්ධයෙන් හිටපු අමාත්‍ය රිෂාඩ් බදියුදීන් මහතාගේ බිරියට මේ මස 11 වන දින අධිකරණය හමුවේ පෙනී සිටින ලෙස දන්වමින් අනුරාධපුර මහෙස්ත්‍රාත් අධිකරණය ඊයේ(03) සිතාසි නිකුත් කළේය.

රුපියල් 17999673ක මුදලක් ආදායම් බදු ලෙස ගෙවීම් පැහැර හැර ඇති බවට දේශීය ආදායම් බදු දෙපාර්තමේන්තුව විසින් හිටපු අමාත්‍ය රිෂාඩ් බදියුදීන් මහතාගේ බිරිය වන සහබ්දින් අයිසා මහත්මිය වෙත මෙම නඩුව අනුරාධපුර මහෙස්ත්‍රාත් අධිකරණය හමුවේ ගොනු කර ඇත.

අදාළ කරුණු සළකා බැලූ මහෙස්ත්‍රාත්වරයා හිටපු අමාත්‍ය රිෂාඩ් බදියුදීන් මහතාගේ බිරියට මේ මස 11 වන දින අධිකරණයේ පෙනී සිටින ලෙස දන්වමින් සිතාසි නිකුත් කර තිබේ. නො 410 /16 බෞද්ධාලෝක මාවත, කොළඹ 7 පිහිටි නිවස වෙත මෙම සිතාසිය භාර දී තිබේ.