පාර්ලිමේන්තු භෝජනාගාරයේ නිලධාරියෙක් අල්ලස් ගනිද්දී අත්අඩංගුවට!

පාර්ලිමේන්තුවේ භෝජනාගාරයේ භාණ්ඩ භාරගැනීමේ නිලධාරියා පලතුරු  සැපයුම්කරුවෙකුගෙන් රුපියල් 60,000ක අල්ලස් මුදලක් ලබා ගනිද්දී අත්අඩංගුවට ගත් බව අල්ලස් හෝ දූෂණ චෝදනා විමර්ශන කොමිෂන් සභාවේ අධ්‍යක්ෂ, ජ්‍යෙෂ්ඨ පොලිස් අධිකාරිනී පද්මිණී වීරසූරිය මහත්මිය පැවසුවාය.

කඩුවෙල බස් නැවතුම ආසන්නයේදී සැකකරු  අල්ලස් මුදල් ලබා ගන්නා අවස්ථාවේදී අත්අඩංගුවට ගත් බව ජ්‍යෙෂ්ඨ පොලිස් අධිකාරිවරිය කීවාය.  

පාර්ලිමේන්තුවට පලතුරු සපයන පුද්ගලයාට එම සැපයුම දිගටම කරගෙන යාම සඳහා අවශ්‍ය කටයුතු කර දෙන බව පවසා මාසෙකට රුපියල් 30,000 බැගින්  සැකකරු අල්ලස් මුදලක් ඉල්ලා තිබිණි.  පසුගිය මාර්තු සහ ජුනි  මාසට අදාළ මුදල්  ලබාගනිද්දී  ඔහු අත්අඩංගුවට  ගත්  බව  අධ්‍යක්ෂකවරිය වැඩිදුරටත් පැවසුවාය.

 601 total views,  5 views today

What’s your Reaction?
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

Leave a Reply